PRINCIPIOS INMEDIATOS 2º BAC (ADN)

2º BAC: TEMAI.BIOELEMENTOS. AUGA. SALES MINERAIS

2º BAC: TEMA II. GLÍCIDOS OU HIDRATOS DE CARBONO

2º BAC: TEMA III.LÍPIDOS

2ª BAC: TEMA IV.PROTEÍNAS

2º BAC: ÁCIDOS NUCLEICOS

– ESQUEMA TEMA 1º BAC: imaxen

– ESQUEMA TEMA 4º ESO: imaxen

LUPA E MICROSCOPIO:

– LUPA

– MICROSCOPIO ÓPTICO

GRUPOS FUNCIONAIS

– TEMA I: BIOLEMENTOS

– Exemplos:  bioelementos

– TEMA II. BIOMOLÉCULAS:

CLASIFICACIÓN PRINCIPIOS INMEDIATOS

1) Inorgánicas: Auga, sales minerais

2) Orgánicas ou principios inmediatos:

Efecto Tyndall: imaxen

Diálise, difusión e osmose: imaxen

ELECTROFORESE  imaxen

A)  GLÍCIDOS OU HIDRATOS DE CARBONO

– Monosacáridos ou osas:

TRIOSAS

TETROSAS

+ Pentosas: fórmula lineal,fórmula ciclada pentosas

+ Hexosas:  

      – Aldohesoxas:  glicosa. Outras: imaxen

      – Cetohesoxas: fructosa

FORMAS ESPACIALES DE LA GLUCOSA

– OLIGOSACÁRIDOS: Disacáridos:

+ Enlace “O-glicosídico”:

           – Monocarbonílico: formación maltosamaltosa

           – Dicarbonílico: sacarosa

+ Enlace N- glicosídico: imaxen

– Polisacáridos:

+ homopolisacáridos:

– amidón

– glicóxeno

– celulosa

– quitina

+ heteropolisacáridos:

– pectina

– agar-agar

– goma arábiga

Práctica.Reconocimiento de glícidos

B) LÍPIDOS:

– Ácidos graxos: 

Saturadosinsaturados

+ Propiedades: carácter dipolar ácidos acidos graxos na auga

+ Esterificación: acilglicéridos

saponificación

– Lípidos mais importantes:

Fosfolípidos

Fosfoesfingolípidos

Glicoesfingolípidos

– LÍPIDOS SEN ÁCIDOS OU INSAPONIFICABLES:

+  TERPENOS OU ISOPRENOIDES

+ ESTEROIDES: Derivados del esterano

– Esterois:

+ colesterol

ácidos biliares

+ grupo vitamina D

+ estradiol

– hormonas esteroideas:

+ hormonas sexuais

+ hormonas suprarrenais: cortisol e aldosterona                 

Prostaglandinas

PRÁCTICA: CROMATOGRAFÍA PIGMENTOS FOTOSINTÉTICOS

C) PROTEÍNAS:

+ Aminoácidos:

– Fórmula xeral: Aminoácido

Aminoácidos esenciais

– Isomería a.a.: imaxen

– Propiedades: anfótero

– Clasificación: imaxen

+ Enlace peptídico

+ Estructura proteínas:

– Estructura primaria proteínas

Estructura secundaria proteínas

– Cuaternaria: dímerostrímerostetrámerospentámeros

+ clasificación proteínas

+ Cromoproteínas: hemoglobina(hb)

D) ÁCIDOS NUCLEICOS (ARN, ADN)

+ Compoñentes:

– Pentosas: ribosa e desoxirribosa

– Bases nitroxenadas: púricas e pirimídicas

– Ortofosfórico

FORMACIÓN NUCLEÓSIDOS- NUCLEÓTIDOS

+ Nucleósidos: imaxen

+ Nucleótidos: imaxen1

Nomenclatura de nucleósidos e nucleótidos

– ATP: imaxen,

– TIPOS ÁCIDOS NUCLEICOS:

DIFERENCIAS ADN-ARN

+ ARN:

– Estructura

ARNt

+ ADN:

– Estructura:

– Estructura secundaria

Colar de perlas ADN

 Nucleosoma

– Estructura en bucle

– Estructura cuaternaria

Duplicación 1, DuplicaciónDuplicación ADN

DUPLICACIÓN ADN

– Transcripción

Traducción ADNimaxen1

– Código xenético

VÍDEOS ÁCIDOS NUCLEICOS:

– Duplicación

– Transcripción, Traducción

EXAMES :

EXAME PRINCIPIOS INMEDIATOS 2º BAC

 

Publicado en PRINCIPIOS INMEDIATOS 2º BAC | Deixa un comentario

EXAMES E DIRECCIÓNS DE INTERESE XEOLOXÍA

EXÁMES TIPO TEST XEOLOXÍA:

http://aepect.org/olimpiadasgeologia/2012/Preguntas_Geolispain_2011.pdf

http://aepect.org/olimpiadasgeologia/2012/OEGEO2012%20Completo.pdf

 Páxinas con exercicios e contidos de xeoloxía:
– Exercicios de autoavaliación sobre contidos de xeoloxía (1º bacharelato):
Publicado en EXAMES E DIRECCIÓNS DE INTERESE XEOLOXÍA | Etiquetado | Deixa un comentario

XENÉTICA 4º ESO

ESQUEMA BLOQUE III. XENÉTICA

28 PROBLEMAS XENÉTICA RESOLTOS: enlace

http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala/carpeta7/sin-titulo/28_problemas_resueltos.pdf

Grupos sanguíneos: imaxen

Publicado en XENÉTICA 4º ESO | Deixa un comentario

MATERIA VIVA 3º E.S.O.

Esquema tema I: imaxen

Esquema tema II: imaxen

NIVEIS SUBATOMICO, ATÓMICO, MOLECULAR

– NIVEL CELULAR: imaxen

– NIVEL TECIDO: imaxen

– NIVEL ÓRGANO: imaxen

– NIVEL APARELLO: imaxen

– NIVEL ORGANISMO:imaxen

– NIVEL POBOACIÓN:imaxen

– NIVEL ECOSISTEMA: imaxen

EXAME TIPO TEST:

EXAMEN PRINCIPIOS INMEDIATOSmateria viva

Publicado en MATERIA VIVA 3º ESO | Deixa un comentario

CLASIFICACIÓN SERES VIVOS

Nomenclatura Linneo

Clasificación seres vivos

REINO MONERAS

+ REINO PROTISTAS

REINO FUNGOS

REINO VEXETAL

+ REINO ANIMAL

PORÍFEROS OU ESPONXAS

CELENTÉREOS

GUSANOS

MOLUSCOS

EQUINODERMOS

ARTRÓPODOS

PEIXES

ANFIBIOS

REPTIS

AVES

MAMÍFEROS

Publicado en CLASIFICACIÓN SERES VIVOS | Deixa un comentario

PRINCIPIOS INMEDIATOS-ÁCIDOS NUCLEICOS 4º ESO 1º BAC

 

ESQUEMA TEMA: PRINCI-INME.ADN 4º ESO

ESQUEMA TEMA 1º BAC: imaxen

GRUPOS FUNCIONAIS

LUPA E MICROSCOPIO:

– LUPA

– MICROSCOPIO ÓPTICO

CLASIFICACIÓN PRINCIPIOS INMEDIATOS:

INORGÁNICOS:

Auga.

Sales minerais

ORGÁNICOS:

– GLÍCIDOS:

+ CLASIFICACIÓN:

– Monosacáridos:

+ pentosas: fórmula lineal , fórmula ciclada pentosas

+ hexosas:

 – Aldohexosas: fórmula lineal . fórmula cíclica 

 – Cetohexosas: fructosa

– Disacáridos:  sacarosa ou azucre común

– Polisacáridos: Tipos polisacáridos. Exemplo: Amidón

PRÁCTICA GLÍCIDOS: imaxen

– LÍPIDOS:

+ Glicerina: imaxen

+ Ácidos graxos: saturados, insaturados. propiedades.

+ Esterificación: triglicéridos.

+ Saponificación

+ Fosfolípidos.

+ Colesterol.

+ Hormonas sexuais: IMAXEN

– PRÁCTICA: CROMATOGRAFÍA CLOROFILA

+ Fundamento: imaxen

+ Resultado: imaxen

– PROTEÍNAS:

+Aminoácidos:  IMAXEN. Aminoácidos esenciais.

+ Estructura primaria proteínas

+ Estructura secundaria proteínas.

+ Hemoglobina e clorofila

– ÁCIDOS NUCLEICOS:

+ COMPOÑENTES:

– Pentosas: ribosa e desoxirribosa

Ortofosfórico.

– Bases nitroxenadas: púricas y pirimídicas

+ NUCLEÓSIDOS: imaxen

+ NUCLEÓTIDOS: imaxen1 A.T.P..imaxen 2

+ TIPOS ÁCIDOS NUCLEICOS:

– A.R.N. estructuraARNt.

– A.D.N.: estructura secundaria. Colar de perlas ADN.

Estructura terciaria e cuaternaria

+Duplicación 1, Duplicación. Duplicación ADN

+Transcripción.

+Traducción ADNimaxen1

+ Código xenético

+DIFERENCIAS ADN-ARN

+VÍDEO CÓDIGO XENÉTICO

VÍDEOS ADN: http://www.youtube.com/watch?v=a1AVSCopIUo

ACTIVIDADES, EXERCICIOS E EXAMES DE 1º BAC: exercicios

EXAMES TIPO TEST:

EXAMEN PRINCIPIOS INMEDIATOS 4º E.S.O.

EXAMEN PRINCIPIOS INMEDIATOS 1º BAC BI-XE

EXAME PROTEÍNAS ADN 1º BAC

 

Publicado en PRINCIPIOS INMEDIATOS 4 E 1º BAC | Etiquetado | Deixa un comentario

ECOSISTEMAS

– Esquema tema: imaxen

1) ADAPTACIONS ECOLÓXICAS:

+ Temperatura:

– Frio: pelocapa de graxa

– Calor: hábitos nocturnos

+ Salinidade:

– Animais eurihalinos: salmón, reo, anguía

– Animais estenohalinos: pescada, barbo

+ Presión:

– Vexiga natatoria, peixes planos

+ Humidade:

Espiñas, exoesqueleto, escamas

+ Correntes:

– Percebes e mexilons, lapas, cangrexos

2) ASOCIACIONS INTRAESPECÍFICAS:

+ Familiar:

– Monógama: imaxen

– Polígama: imaxen

– Matriarcal: imaxen

– Patriarcal: imaxen

+ Gregaria:

– Manadas: imaxen

– Bandadas: imaxen

– Bancos: imaxen

+ Colonial: imaxen

+ Estatal: imaxen

3) ASOCIACIONS INTERESPECÍFICAS:

+ Parasitismo:

– externo: imaxen

– interno: TENIA. imaxen1

 

+ Depredación: imaxen

+ Competencia: imaxen

+ Escravitude: imaxen

+ Mutualismo:

– Sin contacto permanente: imaxen

– Con contacto permanente (simbiose): imaxen, imaxen 1

+ Comensalismo: imaxen

4) NIVEIS TRÓFICOS: imaxen

5) PIRÁMIDES ECOLÓXICAS: imaxen, imaxen 1

6) SUCESIONS ECOLÓXICAS:

+ Primaria: imaxen

+ Secundaria: imaxen

7) ZONAS CLIMÁTICAS: imaxen

8) ECOSISTEMAS TERRESTRES:

A) Zona fria:

+ Deserto frio: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+ Tundra: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+ Taiga: imaxen, imaxen 1

B) Zona temperada:

+ Estepa: imaxen, imaxen 1

+ Bosque caducifolio: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+ Bosque mediterráneo: imaxen, imaxen 1

C) Zona cálida:

+ Bosque ecuatorial: imaxen, imaxen 1

+ Bosque tropical: imaxen, imaxen 1

+ Sabana: imaxen, imaxen 1

+ Deserto cálido: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

9) ECOSISTEMAS GALEGOS:

A) Terrestres:

+ Alta mnontaña: imaxen

+ Bosque caducifolio: imaxen

+ Bosque de repoboación: imaxen

+ Matogueiras: imaxen

+ Campiñas: imaxen

+ Turbeiras: imaxen, imaxen 1

B) MARIÑOS:

+ Acantilados: imaxen. Herba dos namorados: imaxen

+ Marismas: imaxen, imaxen 1

+ Praias e dunas: imaxen, imaxen 1

EXAMES TIPO TEST:

EXAMEN 4º ESO ECOSISTEMAS

EXA ECOSIS 4º ESO

EXAME DEBUXOS ECOSISTEMAS 2020

 

Publicado en ECOSISTEMAS | Etiquetado | Deixa un comentario

ROCAS

– Esquema rocas: imaxen

– Ciclo rocas: imaxen

– Clasificación rocas: imaxen

– Foto rocas: imaxen

+ Rocas magmáticas:

– Tipos de xacementos magmáticos:  imaxen

– Series de Bowen: imaxen

+ Rocas sedimentarias:

– Procesos de formación: imaxen, imaxen 1

– Tipos de carbones: imaxen

+ Rocas metamórficas:

– Metamorfismo de impacto: imaxen

– Metamorfismo térmico ou de contacto:imaxen

EXAMES TIPO TEST:

EXAMEN ROCAS 1º BAC

 

 

Publicado en ROCAS | Etiquetado | Deixa un comentario

MINERAIS

– Esquema tema: imaxen

– Estructura mineral: imaxen

– Sistemas de cristalización: imaxen, imaxen 1

densidad minerais

– Tabla de dureza de Mhos: imaxen

– TIPOS EXFOLICACIÓN

– Birrefrinxencia: espato de Islandia (calcita)

– FORMACIÓN DE MINERAIS:

SOLIDIFICACIÓN

SUBLIMACIÓN

+ EVAPORACIÓN

– CLASIFICACIÓN MINERAIS:

+ Non silicatos:

– Clave: imaxen

– Fotos: imaxen

+ Silicatos:

– Estructura xeral: imaxen, imaxen 1

– Estructura diferentes tipos silicatos: imaxen

– Clave: imaxen

– Fotos: imaxen

EXAME TIPO TEST:

EXA MINERAIS 1º BAC

Publicado en MINERAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

DROGAS

– Esquema tema: imaxen

– Táboa adicción a drogas: imaxen

TIPOS DE DROGAS:

– INHALANTES: imaxen

– TABACO:

+ planta: imaxen 

+ efectos: imaxen 1,

– OPIÁCEOS:

imaxenOpio

+HEROINA

+ COCAINA:

+ planta: Planta cocaína

+ efectos: imaxen 2, imaxen 3,

+ MARIHUANA:

+ planta: imaxen, imaxen 1

+ HACHIS: imaxen

+ CAFÉ: Planta café

+ TÉ: imaxen. imaxen 1

+ EXTASE: Éxtase

+ L.S.D.: imaxen

+ EXTRAMONIO: imaxen

+ MESCALINA:  peyote

+ SETAS ALUCINÓXENAS: Setas alucinóxenas

– VÍDEO EFECTO TABACO: imaxen

– VÍDEO EFECTOS DROGAS: imaxen

EXAME TIPO TEST:

EXAME TEST DROGAS

Publicado en DROGAS | Etiquetado | Deixa un comentario