ROCAS

– Esquema rocas: imaxen

– Ciclo rocas: imaxen

– Clasificación rocas: imaxen

– Foto rocas: imaxen

      + Rocas magmáticas:

              – Tipos de xacementos magmáticos: imaxen, imaxen

              – Series de Bowen: imaxen

      + Rocas sedimentarias:

              – Procesos de formación: imaxen, imaxen 1            

              – Tipos de carbones: imaxen

      + Rocas metamórficas:

              – Metamorfismo de impacto: imaxen

              – Metamorfismo térmico ou de contacto:imaxen

TRABALLO CARBÓN E PETRÓLEO: imaxen

Publicado en ROCAS | Etiquetado | Deixa un comentario

MINERAIS

– Esquema tema: imaxen

– Estructura mineral: imaxen

– Sistemas de cristalización: imaxen, imaxen 1

densidad minerais

– Tabla de dureza de Mhos: imaxen

– TIPOS EXFOLICACIÓN

– Birrefrinxencia: espato de Islandia (calcita)

– Formación de minerais:

+ Solidificación: imaxen

+ Sublimación: imaxen

+ Evaporación: imaxen

– Clasificación minerais:

+ Clave minerais con propiedades, sistema cristalización, etc.

+ Non silicatos:

– Clave: imaxen

– Fotos: imaxen

+ Silicatos:

– Estructura xeral: imaxen, imaxen 1

– Estructura diferentes tipos silicatos: imaxen

– Clave: imaxen

– Fotos: imaxen

Publicado en MINERAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

DROGAS

– Esquema tema: imaxen

– Táboa adicción a drogas: imaxen

– Inhalantes: imaxen

– Tabaco:

+ planta: imaxen, imaxen 2

+ efectos: imaxen 1,

– Opiáceos: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+HEROINA

– Cocaina:

+ planta: imaxen, imaxen 1,

+ efectos: imaxen 2, imaxen 3, imaxen 4

– Marihuana:

+ planta: imaxen, imaxen 1

+ hachis: imaxen

– Café: imaxen.

– Té: imaxen. imaxen 1

– Extase: imaxen

– L.S.D.: imaxen

– Extramonio: imaxen

– Mescalina: peyote

– Setas alucinóxenas: imaxen

– VÍDEO EFECTO TABACO: imaxen

– VÍDEO EFECTOS DROGAS: imaxen

Publicado en DROGAS | Etiquetado | Deixa un comentario

DERIVA CONTINENTAL E TECTÓNICA DE PLACAS

Esquema tema: imaxen

DERIVA CONTINENTAL:

– Panxea: imaxen, imaxen 1

– Probas xeográficas: PROBAS XEOGRÁFICAS

– Probas paleontolóxicas: imaxen

TECTÓNICA DE PLACAS

– Placas tectónicas: imaxen, imaxen 1

– Tipos de contactos entre placas:

+ Por separación:

– dorsais oceánicas: imaxen, imaxen 1

– rift valey: imaxen, imaxen 1

+ Por colisión:

– zonas de obducción: imaxen. imaxen 1

– zonas de subducción: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+ Cinturón de lume do Pacífico: imaxen

+ Por deslizamento: imaxen, imaxen 1

– Ciclo de Wilson: imaxen, imaxen 1

– Correntes de convección do manto:imaxen

– Tipos de cordilleiras:

+ Pericontinentais ou perioceánicas: imaxen

+ Intercontinentais: imaxen

+ Arcos insulares: imaxen, imaxen

+ Puntos quentes: imaxen

VÍDEO TECTÓNICA DE PLACAS: imaxen

ANIMACIÓNS TECTÓNICA: ver páxina web: imaxen

PREGUNTAS TECTÓNICA: imaxen

Publicado en DERIVA CONTINENTAL E TECTÓNICA DE PLACAS | Etiquetado | Deixa un comentario

ORIXEN DA VIDA. EVOLUCIÓN HUMANA

Esquema tema : imaxen

– HIPÓTESIS ANTIGAS:

+ Xeneración espontánea: imaxen

+ Panspermia: imaxen

– HIPÓTESIS MODERNAS:

+ Síntese prebiótica: imaxen

+ Fontes hidrotemais: imaxen

– ORIXEN DAS ESPECIES:

+ Fixismo ou creacionismo: imaxen

+ Catastrofismo: imaxen

+ Lamarkismo: imaxen

+ Teoría evolución Darwin-Wallace: imaxen

Diferencias simios-home: imaxen

Evolución humana:  imaxen 1

Orixe do ser humano: imaxen, imaxen 1

Grandes extincións: A grande extinción, A extinción dos dinosaurios, O enigma da supervivencia

Publicado en EVOLUCIÓN HUMANA | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO EXCRETOR ANIMAIS

Esquema tema 1º BAC : imaxen

Esquema tema 3º ESO: imaxen

– EXCRETOR INVERTEBRADOS: excretor invertebrados

– EXCRETOR VERTEBRADOS:

+ Estructura do ril: imaxenimaxen1

+ Filtración glomerular: imaxen, imaxen 1

+ Diálese: imaxen

+ Cálculos renais (cólico nefrítico): imaxen

Publicado en APARELLO EXCRETOR ANIMAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO CIRCULATORIO

ESQUEMA APARELLO CIRCULATORIO 1º BAC

ESQUEMA 3º ESO: imaxen

+ CIRCULATORIO INVERTEBRADOS:

– Tipos: imaxen

+ CIRCULATORIO VERTEBRADOS:

– Tipos: imaxen

+ CIRCULATORIO SER HUMANO:

– Vasos sanguíneos: imaxen

– O sangue

PLASMA SANGUÍNEO

CÉLULAS SANGUÍNEAS

+ Grupos sanguíneos: imaxen

+ VÍDEO SANGUE: sangre.htmlsangre.html

– Corazón: imaxen

– Circulación maior e menor: imaxen

+ VÍDEO CIRCULACIÓN: cardiocirculatorio.html

– Circulación xeral: imaxen

– Sistema linfático: imaxen

Publicado en APARELLO CIRCULATORIO | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO RESPIRATORIO

Esquema tema 1º BAC : imaxen

Esquema tema 3º ESO: imaxen

TIPOS DE RESPIRACIÓN:

   – Respiración cutánea: imaxen

   – Respiración traqueal: imaxen

   – Respiración branquial:

      + branquia externa: imaxen

      + branquia interna: imaxen 1, 2

   – Respiración pulmonar: resumo

  APARATO RESPIRATORIO HUMANO:

   – Estructura xeral: imaxen, imaxen 1

      + epiglote: imaxen

      + larinxe: imaxen

      + tráquea: imaxen

      + bronquios e bronquiolos: imaxen

      + alveolos pulmonares: imaxen

    – Ventilación pulmonar: imaxen

    – ENFERMIDADES:

         + Tuberculose: imaxen

         + Cancro: imaxe

     

     

      

 

Publicado en APARELLO RESPIRATORIO | Etiquetado | Deixa un comentario

NUTRICIÓN NOS ANIMAIS

Esquema tema : imaxen

NUTRICIÓN INVERTEBRADOS:

+ Poríferos (esponxas): imaxen

+ Cnidarios (celentéreos): imaxen

+ Platelmintos: imaxen

+ Anélidos: imaxenDIXESTIVO ANÉLIDOS

+ Artrópodos: imaxen. DIXESTIVO ARTRÓPODOS

+ Moluscos: imaxen

+ Equinodermos: lanterna de Aristóteles: imaxen 1, 2

NUTRICIÓN VERTEBRADOS:

+ SER HUMANO:

– Anatomía aparello dixestivo: imaxen, imaxen

+ boca:

– lingua: imaxen

– Glándulas salivais: imaxen

– estructura dente: imaxen

– tipos de dentes: imaxen

– dentadura infantil: imaxen

– dentadura adultos: imaxen

VÍDEO DENTES: dientes.html

+ farinxe: imaxen

+ esófago: movementos peristálticos: imaxen

+ estómago: imaxen

+ intestino delgado:

– microvilosidades intestinais: imaxen

+ intestino groso: imaxen

+ fígado: imaxen

+ páncreas: imaxen

+ RUMIANTES:

+ estómago: imaxen 1, 2

Publicado en NUTRICIÓN ANIMAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

ENERXÍAS RENOVABLES

Esquema tema : imaxen

1) ENERXÍA EÓLICA:

– Aeroxeneradores: imaxen . Imaxen 1. imaxen 2

2) ENERXÍA SOLAR:

– Paneis solares : imaxen. imaxen 1.

– Paneis fotovoltaicos: imaxen

3) ENERXÍA MAREOMOTRIZ:

Imaxen 1, 2, 3

4) ENERXÍA XEOTÉRMICA:

Imaxen 1, 2

Publicado en Enerxías renovables | Etiquetado | Deixa un comentario