DERIVA CONTINENTAL E TECTÓNICA DE PLACAS

Esquema tema: imaxen

DERIVA CONTINENTAL:

– Panxea: imaxen

– Probas xeográficas: PROBAS XEOGRÁFICAS

– Probas paleontolóxicas: imaxen

TECTÓNICA DE PLACAS

– Placas tectónicas: imaxen

– Tipos de contactos entre placas:

+ Por separación:

– dorsais oceánicas: imaxen, imaxen 1

– rift valey: imaxen, imaxen 1

+ Por colisión:

– zonas de obducción: imaxen. imaxen 1

– zonas de subducción: imaxen, imaxen 1, imaxen 2

+ Cinturón de lume do Pacífico: imaxen

+ Por deslizamento: imaxen, imaxen 1

– Ciclo de Wilson: imaxen, imaxen 1

– Correntes de convección do manto:imaxen

– Tipos de cordilleiras:

+ Pericontinentais ou perioceánicas: imaxen

+ Cordillera intercontinental

+ Arcos insulares: imaxen, imaxen

+ Punto quente

ANIMACIÓNS TECTÓNICA: http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2016121911_9080925/false

PREGUNTAS TECTÓNICA: imaxen

EXAMES TIPO TEST

Examen tectónica de placas

 

Publicado en DERIVA CONTINENTAL E TECTÓNICA DE PLACAS | Etiquetado | Deixa un comentario

ORIXEN DA VIDA. EVOLUCIÓN HUMANA

Esquema tema : imaxen

– HIPÓTESIS ANTIGAS:

+ Xeneración espontánea

+ Panspermia

– HIPÓTESIS MODERNAS:

+ Síntese prebiótica

+ Fontes hidrotermais

– ORIXEN DAS ESPECIES:

+ Fixismo

Catastrofismo

+ Teoría de Lamark

+ Teoria de la evolucion Darwin y Wallace

Diferencias simios-home: imaxen

Evolución humana:  imaxen 1

Orixe do ser humano: imaxen, imaxen 1

Grandes extincións: A grande extinción, A extinción dos dinosaurios, O enigma da supervivencia

Publicado en EVOLUCIÓN HUMANA | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO EXCRETOR ANIMAIS

Esquema tema 1º BAC : imaxen

Esquema tema 3º ESO: imaxen

– EXCRETOR INVERTEBRADOS: excretor invertebrados

– EXCRETOR VERTEBRADOS:

+  Estructura ril. imaxen1

+ Filtración glomerular:  imaxen 1

+ Diálese: imaxen

+ Cálculos renais (cólico nefrítico): imaxen

Publicado en APARELLO EXCRETOR ANIMAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO CIRCULATORIO

ESQUEMA APARELLO CIRCULATORIO 1º BAC

ESQUEMA 3º ESO: imaxen

+ CIRCULATORIO INVERTEBRADOS:

– Tipos: imaxen

+ CIRCULATORIO VERTEBRADOS:

   – Tipos: imaxen

+ CIRCULATORIO SER HUMANO:

 – VASOS SANGUÍNEOS: imaxen

– O SANGUE:

   + PLASMA SANGUÍNEO

   + CÉLULAS SANGUÍNEAS

+ Grupos sanguíneos: imaxen

– CORAZÓN: imaxen

CIRCULACIÓN MAIOR E MENOR

– CIRCULACIÓN XERAL: imaxen

– SISTEMA LINFÁTICO: imaxen

VÍDEOS CIRCULATORIO:

+APARATO CIRCULATORIO:

– https://www.youtube.com/watch?v=-8Lu1E7GNBs

– https://www.youtube.com/watch?v=k3C09iD7p_Q

+ ¿QUÉ É O SANGUE?:

-https://www.youtube.com/watch?v=NibKfejNSL4

+ INSUFICIENCIA VENOSA: 

-https://www.youtube.com/watch?v=HuzimcApc3Y

+EXAMES TIPO TEST:

Publicado en APARELLO CIRCULATORIO | Etiquetado | Deixa un comentario

APARELLO RESPIRATORIO

Esquema tema 1º BAC : imaxen

Esquema tema 3º ESO: imaxen

TIPOS DE RESPIRACIÓN:

   – Respiración cutánea: imaxen

   – Respiración traqueal

   – Respiración branquial:

      + branquia externa: imaxen

      + branquia interna: Respiración branquialimaxen 1,

   – Tipos de respiración pulmonar

  APARATO RESPIRATORIO HUMANO:

   – Estructura xeral: imaxen, imaxen 1

      + epiglote: imaxen

      + larinxe: imaxen

      + tráquea: imaxen

      bronquios e bronquiolos

      + alveolos pulmonares: imaxen

    Procesos respiración pulmonar

    – ENFERMIDADES:

         + Tuberculose: imaxen

         + Cancro: imaxe

     

     

      

 

Publicado en APARELLO RESPIRATORIO | Etiquetado | Deixa un comentario

NUTRICIÓN NOS ANIMAIS

Esquema tema : imaxen

NUTRICIÓN INVERTEBRADOS:

+ Poríferos (esponxas)

+ Cnidarios (celentéreos)

Plateminto

+ Anélidos: imaxenDIXESTIVO ANÉLIDOS

+ Artrópodos: imaxen. DIXESTIVO ARTRÓPODOS

+ Moluscos: imaxen

+ Equinodermos:Lanterna de Aristóteles

NUTRICIÓN VERTEBRADOS:

+ SER HUMANO:

– Anatomía aparello dixestivo: imaxen, imaxen

+ BOCA:

   – lingua: imaxen

   – Glándulas salivais: imaxen

   – Estructura dente

   – tipos de dentes: imaxen

   – Dentadura infantil ou de leite

   – dentadura adultos: imaxen

VÍDEO DENTES: https://www.youtube.com/watch?v=HOQGlAci4Gw

+ FARINXE: imaxen

+ ESÓFAGO: movementos peristálticos: imaxen

+ ESTÓMAGOimaxen

+ INTESTINO:

    – intestino delgado:

       + microvilosidades intestinais: imaxen

    –Intestino groso ou colon

+ FÍGADO: imaxen

+ Páncreas

+ RUMIANTES:

    – Estómago rumiantes

EXAMES TIPO TEST:

EXAMEN 3º ESO DIXES-ALIMENTA

Exa-dixestivo 1º BAC

Exa-dixes-respi 1º BAC

 

Publicado en NUTRICIÓN ANIMAIS | Etiquetado | Deixa un comentario

ENERXÍAS RENOVABLES

Esquema tema : imaxen

1) ENERXÍA EÓLICA:

– Aeroxeneradores: Aeroxenerador1 Aeroxenerador 2  imaxen 3

2) ENERXÍA SOLAR:

Paneis solares

– Paneis fotovoltaicos: imaxen

3) ENERXÍA MAREOMOTRIZ:

– Enerxía mareomotriz

4) ENERXÍA XEOTÉRMICA:

– Enerxía xeotérmica. imaxe 2

 

Publicado en Enerxías renovables | Etiquetado | Deixa un comentario

REPRODUCIÓN

Esquema tema 1º BAC: imaxen

Esquema tema 3º ESO: imaxen

1) REPRODUCIÓN ASEXUAL:

– Bipartición ou mitose: imaxen

Rexeneración

Fragmentación

– Xemación: Iimaxen

– Esporulación: imaxen

2) REPRODUCIÓN SEXUAL:

– Partenoxénese: imaxen

– Hermafroditismo: imaxen, imaxen 1

– Reproducción alternante: imaxen

3) APARATOS REPRODUCTORES:

A) MASCULINO: imaxen,imaxen 1

– Testículos: imaxen. Túbulos seminíferos:imaxen

– Pene: imaxen. Fimose

Espermatoxénese

– Espermatozoide: imaxen

B) FEMININO: Apto feminino, imaxen 1

Ovario

Vulva

– Ovoxénese: imaxen

– Óvulo: imaxen

Ciclo menstrual, imaxen

4) EMBARAZOimaxen, imaxen.1

5) MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:

Método de Ogino

– Preservativo ou condón:

+ masculino: imaxen

+ feminino: imaxen

– D.I.U.: imaxen

– Diafragma: imaxen

– Pílula mensual: imaxen

– Parches hormonais: imaxen

Vasectomía

Ligadura de trompas

6) REPRODUCIÓN ASISTIDA:

Fecundación in vitro

– Transferencia de gametos: imaxen

– Clonación: imaxen

7) ENFERMIDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (E.T.S.) OU VENÉREAS:

– Producidas por virus:

+ herpes xenital: imaxen, 

+ hepatite: imaxen, imaxen 1

+ sida: imaxen, . Síntomas sida

– Producidas por bacterias:

+ sifile: imaxen

+ gonorrea: imaxen, imaxen 1

– Producidas por fungos:

+ Candidiase

– Producidas por  ladillas: imaxen, imaxen1

EXAMES TIPO TEST:

EXA REPRO 3º ESO

EXA. MÉTODOS ANTICON. E ENFEERMIDADES 3º ESO

EXA REPRO 1º BAC

 

Publicado en REPRODUCIÓN | Etiquetado | Deixa un comentario

AXENTES XEOLÓXICOS EXTERNOS

Esquema tema : imaxen

TEMA I:METEORIZACIÓN:

A) ATMÓSFERA:

+MECÁNICA:

Zonas alta montaña: xelifracción. Pedreiras ou canchais

– Desertos: imaxen, imaxen

+ QUÍMICA:

– Oxidación: imaxen

– Hidratación: imaxen

– Carbonatación: imaxen

B) SERES VIVOS:

+ MECÁNICA: imaxen. ser vivo zapador, 2, 3

+ QUÍMICA: imaxen

TEMA II. ACCIÓN XEOLÓXICA DA AUGA DOCE

A) AUGAS SALVAXES OU DE ENXURRADA

Córcovos: imaxen

– Chemineas de fadas: imaxen 1,

Ciudad encantada de Cuenca

B) TORRENTES

– Partes: imaxen

C) RIOS

– Partes: imaxen

+ curso alto: cañóns, gorxas, fervenza:Evolución cascada,

         rápidos ou rabions

+ curso medio: meandros

         Evolución meandros: imaxen  Terrazas fluviais: 1,

+ curso baixo: deltas: 1, 2, Delta do Ebro: imaxen.

         Estiarios. marisma

– Diferencia val fluvial e glaciar: imaxen

– Erosión fluvial: imaxen

D) AUGAS SUBTERRÁNEAS

Capa ou manto freático

Pozo normal, artesiano e acuífero: imaxen, imaxen 1

– Paisaxe cársticoimaxen 1

– Cavernas: estalactitas e estalagmitas: imaxen, imaxen 1, 2,

TEMA III. ACCIÓN XEOLÓXICA DO MAR

– Salinidade: mar Morto: imaxen 1, 2

– Ondada. Ondas: imaxen, 2. Tsunamis. 1. Escala de ondas

– Mareas: mareas vivas e mareas mortas: imaxen, imaxen

– Correntes: imaxen

– Erosión mariña: esquema. Exemplo imaxen 1,

        Praia das Catedrais: 2

        Farallón Cabo Ortegal: imaxen

– Plataforma de abrasión:  Imaxen 1. 2

Rias galegas: Rías baixas. Medias e altas: imaxen. Rios

– RÍAS GALEGAS

– Sedimentación mariña:

+ Cordón litoral: imaxen

+ Frecha litoral

+ Tómbolo

+ Albufeira: imaxen

+ Praias:Praia de Covas, praia de Abrela 2

+ Dunas litorais: duna de Corrubedo. 1

TEMA IV. ACCIÓN XEOLÓXICA DO VENTO (ACCIÓN EÓLICA)

– Brisas mariñas: imaxen

Transporte eólico

– Erosión eólica

 

– Desertos:

+ Montañoso ou hamada: imaxen

+ Pedregoso ou reg: imaxen

+ Deserto areoso

* Dunas: , imaxen 1, 2

+ Loess: imaxen

TEMA V. ACCÓN XEOLÓXICA DO XEO (GLACIARES)

– Partes glaciar alpino ou de vale:  partes 1

+ Circo: imaxen

+ Lingua: imaxen

+ Fronte glaciar: imaxen 1

– Erosión rocas dun glaciar: imaxen

– Glaciar de circo (Pirineos): imaxen. Ibones: imaxen

– Tipos de morrenas: imaxenMORRENAS

– Iceberg

– Vales glaciares en forma de U: imaxen

– Casquetes polares Ártico e Antártico

EXAMES TIPO TEST:

EXA METEORIZACIÓN-RÍOS 4º ESO

EXA MAR-VENTO-GLACIARES 4ºESO

 

 

Publicado en AXENTES EXTERNOS | Etiquetado | Deixa un comentario

GRANDES PROBLEMAS MEDIOAMBIENTAIS

ESQUEMAS TEMAS : imaxen

TEMA I. EFECTO INVERNADOIRO

+ Efecto invernadoiro: imaxen, imaxen 1,

+ Consecuencias: imaxen, imaxen 1imaxen 2

+ Vídeo efecto invernadoiro: imaxen

TEMA II. CHOIVA ÁCIDA. CENTRAIS TÉRMICAS

+ TIPOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS

ESTRUCTURA CENTRAIS TÉRMICAS:imaxen, 2, 3

– Centrais térmicas en Galicia: As Pontes. Meirama. Sabón

Centrales térmicas en Galicia

– COBERTURA ENERXÍA ELÉCTRICA ESPAÑA. Cobertura

– Mina de As Pontes: imaxen

TEMA III. DESTRUCIÓN CAPA DE OZONO

– Buraco de ozono: imaxen

– Vídeo capa de ozono: imaxen

CENTRAIS NUCLEARES:

– Estructura: imaxen, imaxen 1

– Centrais nucleares en España: imaxen

Vida media elemento radioactivo

– Método del C 12-14: imaxen

– ACCIDENTES NUCLEARES: imaxen

– VÍDEO FOSA ATLANTICA: imaxen

 

Publicado en GRANDES PROBLEMAS MEDIAMBIENTAIS | Etiquetado , | Deixa un comentario